เงื่อนไขการชำระเงิน (สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์)


1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เต็มจำนวนไม่หักค่าธรรมเนียม
 

2. กรณีไม่มีสินค้าในสต๊อก มัดจำ 30 % เมื่อสั่งซื้อ 70% โอนเข้าบัญชีก่อนส่งสินค้า


เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
   - สแกนใบ pay in หรือ print screen หน้าจอการโอนเงิน(กรณี Online) มาที่ sales@ntsmart.co.th